Keresés         Kapcsolat   
 
    Visszaélések.hu         Aktuális | Folyamatban lévő ügyek | Nyomozati szakaszban | Bírósági szakban | Jogerős ügyek | Vélemények
2023. február. 6


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 Nyílt levél II.
 
Napi Aktuális 2023-02-03 17:34:52
 
 Megosztás:  Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz   Add az iWiW-hez
 

 Nyílt levél II.

A napokban igen furcsa levelet kaptam valójában a levél íróját nem is ismerem!

............... Debreceni lakos, magánszemély keresett meg igen furcsa kéréssel. Levelében azt kéri, hogy a www.visszaelesek.hu oldalról távolítsam el „a Király meztelen”  http://www.visszaelesek.hu/hirek.php?hirid=1414&oldal=1&kateg=1

című cikket, hivatkozással a 2011.évi CXII. törvény valamint az alaptörvény VI. CIKK (3) bekezdésére.

Tisztelt..............!

Tekintettel arra, hogy „ÖN” magánszemélyként keresett meg, kérését azért nem tudom figyelembe venni és teljesíteni mert én önről semmilyen cikket nem írtam!

 

 Tisztelt ................. !

Tekintettel arra, hogy én önt sem ismerem, engedje meg, hogy röviden bemutatkozzam : 67 éves vagyok 2 kiskorú gyermeket nevelek, több mint 20 éve foglalkozok újságírással mindvégig főszerkesztőként. Írásaimról csupán annyit, hogy nem írok sem indulatból, sem szimpátiából! Amint az említett cikkből is világos az ön számára is, csak tényfeltárással, korrupcióval foglalkozok. Egyértelműen a rendelkezésemre bocsájtott anyagokból és saját gyűjteményből, de nagyon megfontoltan a törvények betartása mellett teszem ezt.

Az ön esetében a rendelkezésemre álló anyagokat, csak részben sikerült tanulmányoznom, mivel nagyon sok és összetett. Ezeknek csak egy részében tettem feljelentést ismeretlen tettes, illetve tettesek ellen.

 

Szeretném a figyelmét felhívni arra, hogy ön mint közfeladatot ellátó kft osztályvezetője (ha még abban a székben ül?) ezáltal régi nyelven közszereplő új néven közéleti szereplő!

 

 

Ennek kapcsán önre a következő törvények vonatkoznak:

 

 

 

A közszereplők személyiségi jogainak védelme másként működik, mint a magánszemélyek esetében. Személyiségi jogaik védelméről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:44.§-ában erről külön rendelkezik: „A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja; azonban az nem járhat a magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével.”

 

A Ptk. hatályba lépése előtt a közszereplő volt a használatos elnevezés. A közéleti szereplő kifejezést, mint olyant a Ptk. vezette be, napjainkban pedig felváltva alkalmazzák a két terminus technicust, hiszen azoknak tartalma megegyezik. [3] A fogalom nyitottsága teret ad a széleskörű értelmezésnek, minden közéletben nyilvánosan szereplő egyén közszereplő. [4]

„Közszereplőnek minősülnek azok a természetes és jogi személyek, akik tevékenységükkel vagy nyilvános fellépésükkel befolyásolják a szűkebben vagy tágabban értelmezett társadalom életét, helyi vagy országos viszonyok alakulását, továbbá azok, akik közéleti kérdésekben érintettként szerepelnek.” [5]

Legfelsőbb Bíróság döntése szerint: „A közszereplésen közéleti szereplést kell érteni. E körben a fellépésnek a közéletben kell megtörténnie politikai, társadalmi, kulturális, illetve egyéb tevékenység kifejtése során, abból a célból, hogy a nyilvánosság tudatos vállalásával a személy valamit közvetítsen mások felé.” [6] Fontos megemlíteni az 1/2012. Polgári Jogegységi Határozatban foglaltakat: „nem kizárólag az meghatározó, hogy a szereplésnek a közéletben kell megtörténnie, hanem feltételeznie kell az adott személynek a közszereplésre irányuló szándékát is – ez a szándék az, amely megengedi, hogy e minőségében „nagyobb személyiségi jogi kockázatot vállaljon”, mint ha magánszemélyként járna el.” [7] [8]

A közszereplők jelentősen nagyobb mértékben vannak kitéve annak a veszélynek, hogy személyiségi jogaik sérülnek, mint az egyszerű állampolgárok. Tevékenységük kiemelt figyelemben, nyilvánosan történik, és általában meghatározó pontja közélet történéseinek. Mivel mind a média, mind az magánszemélyek által könnyen bírálat célpontjaivá válhatnak, ezáltal igen nehéz összeegyeztetni személyiségi jogvédelmüket, úgy, hogy valamely alapjogban ne essen csorba.

Tisztelt ..............!

Nem igazán van olyan hely, ahova nem jelentett volna fel !

A sérelmeit az általam ön cégének kézbesített hajdu@kavk.hu 2021.07.09. után a következő képen orvosolhatta volna:

15. napon belül válaszol a feltett kérdéseimre.

15. napon belül sajtópert indíthatott volna ellenem.

30. napon belül magánindítványt terjeszthetett volna elő velem szemben.

Ezeket elmulasztva nekem önnel nincs tovább semmi dolgom

Burzuk Sándor

 
 Megosztás:  Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz   Add az iWiW-hez  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-11-17 Csipak Péter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-05-03 ITT A CUNAMI!
 
 
 
 
 
 
 
 Utolsó frissítés: 2023-02-03 17:35:54 IMPRESSZUM | ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ