Keresés         Kapcsolat   
 
    Visszaélések.hu         Aktuális | Folyamatban lévő ügyek | Nyomozati szakaszban | Bírósági szakban | Jogerős ügyek | Vélemények
2023. február. 6


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  Élj a választójogoddal, menj el szavazni DERECSKE!
 
Napi Aktuális 2022-10-14 07:14:15
 
 Megosztás:  Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz   Add az iWiW-hez
 
 

 Élj a választójogoddal, menj el szavazni DERECSKE!

Sorsunk alakításának fontos része, hogy foglalkozunk a minket körülvevő társadalommal, és részt veszünk
a közélet formálásában. Ennek egyik eszköze, hogy elmegyünk szavazni.
Gyűjts információkat mielőtt döntesz
Ahhoz, hogy jó döntést hozhass arról, hogy ki képviselje az érdekeidet, érdemes informálódni,
minél többet megtudni a jelöltek céljairól, terveiről, tudásáról, rátermettségéről. Ezt segítik a következő lehetőségek:
• Olvasd el a jelöltek bemutatkozó anyagait, programjaikat.
• Nézz utána, hogy eddig milyen munkát végeztek, milyen eredményeket értek el.
• Menj el azokra az eseményekre, ahol kérdéseket lehet nekik feltenni. Kérdezz!
Segíts, hogy mások is jó döntést hozzanak
• Szervezz beszélgetéseket a településeden.
• Civil közösséged tagjaival közösen állíts össze kérdéseket a jelölteknek. Ezeket küldd el nekik
nyilvánosan, és a válaszokat is hozd nyilvánosságra.
• Szervezz jelölt meghallgató fórumot helyi közösségeddel.
• Szervezz számadó fórumot, ahol a jelöltek konkrét vállalásokra lesznek felszólítva.
• Terjeszd a szomszédságodban, lakóhelyeden a választással kapcsolatos információkat.
• Tégy azért, hogy a hiteles hírek, információk minél több emberhez eljussanak.
Kövesd nyomon a megválasztott képviselők munkáját
• Olvasd el a képviselők beszámolóit, a testületi ülések dokumentumait.
• Figyeld a képviselők munkáját, döntéseit, és hogy betartják-e az ígéreteiket.
• Keresd fel a képviselők fogadóóráit.
• Élj feléjük javaslatokkal, ha szükséges
 Tisztelt Választópolgárok!
Derecske város életének nagyon fontos döntéséhez közeledve Véleményt nyilváníthattok az elmúlt időszak Bordán Szabolcs polgármester Úr valamint Ács Dósa Mónika alpolgármester asszony munkájával kapcsolatosan. Szándékosan nem neveztem meg a velük regnáló képviselő testületet, hiszen közel egy éve már, hogy folyamatosan fel-fel merült a város vezetésének meg változtatása!
Azért sem jelöltem meg a képviselő testületet, mivel a vészhelyzet idején zártkapus hivatalban az alpolgármester aszonnyal teljeskörű döntési lehetőséggel voltak felruházva. 
 Kezdetben az alpolgármester asszonnyal szembeni bizalmatlansági indítvány megindítása és új nem főállású alpolgármester kinevezésében látták a megoldást. A polgármester Úr heves tiltakozása és különböző jogi csűrcsavarok alkalmazása, a megszakított, majd botrányba fulladt közmeghalgatás után Somi Lajos Derecskei állampolgár javasolta egy bizottság felállítását az elhangzott panaszok kivizsgálására. Ennek hatására vagy inkább talán egy kicsit előremenekülve Polgármester úr kezdeményezte egy Ad-hoc bizottság felálítását.
Derecske Város képviselő-testülete, (Bordán Szabolcs indítványát követően) egy ideiglenesen működő bizottságot állított fel a városüzemeltetés takarékos (?) voltának vizsgálatára. (Luxeder Endre elnök, Békésiné Kiss Gabriella, Diószegi József, képviselő bizottsági tagok, valamint Somi Lajos és Szöllősi Anita, „külsős” bizottsági tagok részvételével.)
A képviselő-testület pontosan definiálta a vizsgálandó feladatokat.
A bizottság (Diószegi József távollétében) a következő, okirati bizonyítékokkal igazolt megállapításokat fogalmazta meg 3:1 szavazati aránnyal.
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
5/2022. (VIII. 8.) Ideiglenes (Ad-hoc) Bizottság számú határozat
1.) Kerüljön kimutatásra a főállású alpolgármester és a társadalmi megbízatású alpolgármester bére, illetménye közötti különbség. (Előző ciklus társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye és a jelenlegi főállású alpolgármester bére közötti különbségek alapján.):
2014-2019 ciklusban 2 társadalmi megbízatású alpolgármestere volt városunknak, Rácz Anikó és Jantyik Zsolt, az ő juttatásaikra éves átlagban 3.719.931 Ft-ot költött az önkormányzat. Derecske Város Önkormányzatánál a rendszerváltás óta először van főállású alpolgármester Ács-Dósa Mónika, az ő juttatásaira éves átlagban 7.413.146 Ft-ot költött az önkormányzat. 2019.10.13-2022.09.25-ig 11.079.645 Ft-tal került többe a főállású alpolgármester foglalkoztatása összehasonlítva az előző ciklussal.
Ha az időközi választás után 1 társadalmi megbízatású alpolgármester lenne, az a hátralévő két évben megközelítőleg 8 millió forint megtakarítást jelentene az önkormányzatnak.
2.) Polgármester, alpolgármester szabadságmegváltásának költsége:
Bordán Szabolcs polgármester nem vette ki időarányosan a szabadságát, ha 2022. szeptember 25-ig továbbra sem megy szabadságra, akkor 105 napot nem vesz ki. A ki nem vett szabadságát ki kell neki fizetni, ez járulékokkal együtt 4.600.061 Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Ha a 2024-es választásokig a polgármester ugyanígy nem veszi ki a szabadsága túlnyomó többségét, akkor az újabb 4 millió forinttal terheli meg a város költségvetését. 2019-ben Bakó István távozó polgármesternek nem kellett szabadságmegváltást fizetni. Ács-Dósa Mónika alpolgármesternek jelenleg 69 nap ki nem vett szabadsága van, ez 1.596.982 Ft kifizetést von maga után, ha nem változik. Ha az időközi választás után társadalmi megbízatású alpolgármester kerülne megválasztásra, neki nem járna szabadság.
3.) Vizsgálja meg a bizottság a reprezentációs, illetve a hivatali gépjárműhasználat költségét. Kerüljenek kimutatásra 2019 októbere óta felmerülő költségek. Összehasonlítás miatt a bizottság mutassa ki, hogy az előző ciklusban mekkora összegűek voltak az ilyen költségek:
A gépjárműhasználattal és a reprezentációs kiadásokkal kapcsolatosan a bizottság részére eljuttatott adatok nem kellően részletesek ahhoz, hogy abból következtetéseket lehessen levonni.
4.) A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetőjének 2020. évi jutalmazása körülményeinek kivizsgálása:
A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t vizsgálta az Állami Számvevőszék. A vizsgálat több hiányosságot feltárt, melyek egyike sem okozott anyagi veszteséget a társaságnak. A Végső Zoltán ügyvezető által készített intézkedési tervet a hiányosságok pótlásáról az Állami Számvevőszék elfogadta, további intézkedést nem látott szükségesnek. Az ügyvezetőnek a Képviselő-testület 8.263.500 Ft jutalmat állapított meg távozásakor 15 év önkormányzatnál végzett munka után, melyet a társaság fizetett ki. Bordán Szabolcs polgármester, amennyiben a jutalom kifizetését az önkormányzat érdekeivel ellentétesnek találta volna, akkor kérhette volna az újra tárgyalását, mint ahogy azt több más esetben is megtette. A kifizetésre a veszélyhelyzet idején került sor, ekkor Bordán Szabolcs polgármester a testület döntését meg is változtathatta volna, volt képviselő, aki ezt kérte is tőle.
5.) 2020-2022 közötti időszakban miért távoztak az önkormányzattól meghatározó szakemberek, vezetők? Mennyi pénzébe került ez az önkormányzatnak? 2017-2020 évekre vonatkozóan tájékoztatás a NAV és MÁK által az önkormányzatra kirótt bírságokról:
Több kulcspozícióban lévő szakember távozott a polgármesteri hivatalból Bordán Szabolcs polgármester kezdeményezésére, ez 9.709.831 Ft-jába került a városnak. Városi főépítészt kell alkalmaznunk a szakemberhiány miatt, ez eddig 7.600.000 Ft többletköltséget okozott városunknak.
2018 és 2019 években adatszolgáltatás késedelmes teljesítéséért 1.785.000 Ft bírságot szabott ki a Magyar Államkincstár.
6.) 2022-ben telefonos közvélemény kutatás költsége: Ki rendelte meg? Önkormányzati forrásból történt-e a költségek biztosítása? Ha igen, mennyi összeg volt?:
A városunkban, főleg önkormányzatunkkal kapcsolatos kérdéseket tartalmazó, 2022. márciusában végzett közvélemény kutatás megrendelőjére, a költségek viselőjére vonatkozó adatokat a bizottság nem kapta meg.
A Képviselő-testület 222/2022. (VII. 19.) KT számú határozata alapján a Bizottság megállapításait a Derecskei Hírek augusztusi számában meg kell jeleníteni.
Felelős: bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Luxeder Endre s.k. Dr. Majoros Gabriella s.k.
bizottsági elnök aljegyző
A kivonat hiteléül:
Derecske, 2022. augusztus 8.
Dr. Majoros Gabriella
aljegyző
A legtöbb kárt mégis derecske fiataljai és lakosságnak azon része veszített akik a településen lévő régi tipusú lakásaikat szerették volna értékesíteni csokkos hiteleket igénybe vevők részére. Gusztustalan hatalmi aroganciával felülrták az országos építésügyi szabályokat és egy helyi HÉSZ-el sokkal szigorúbb intézkedés mögé bújva hűségesküért cserébe mézesmadzagként lobogttatva adtak felmentést a csókosoknak szimpatikus embereknek családoknak, holott a kormányunk erről külön így rendelkezik:
A Magyar Kormány családtámogatási szándéka és intézkedései törvényekben és rendeletekben megköveteli a rendezett ingatlan-nyilvántartást.
A nyilvántartás jellemzően nem rendezett. Gyakran a nyilvántartott alakzat nem felel meg a valóságnak, épület, épületrész nem szerepel a földhivatali térképen.
Ami nem szerepel a térképen, arra nem adható támogatás (CSOK, Otthonfelújítási program.) és hitel (babaváró, Csok hitel), annak nincs hitelfedezeti értéke, melynek továbbgyűrűző hatása lehet újabb ingatlan bevonása fedezetként, és ezzel véget is ér a történet . A támogatott épülethez csatlakozó egyéb épületnek is nyilvántartottnak kell lennie, üvegfallal utólagosan beépített fedett teraszt elválasztás nélkül kell az alakzatban ábrázolni.
 
A rendezés a hatályos előírások keretein belül lehetséges, csak a szabályos helyen álló épületek egy része legalizálható. Sajnos a szomszédos épületek korlátozó hatása is érvényesül, szabályos helyen álló épület fennmaradása a szomszédos épületek közötti nem megfelelő tűztávolság miatt meghiusúlhat.
 
A családtámogatási rendszer okán a fennmaradási engedélyek és hatósági bizonyítványok idejét éljük.
A családok támogatása, a város fejlődése-szépülése, és az ingatlan-nyilvántartás kifehérítése céljából is az épületek legalizálásának elősegítése a törvényes kereteken belül, a Magyar Kormány szándékának megfelelően, az ebben érdekeltek közös feladata.
 
A célok, és feladatok tükrében javaslom Derecske Város Helyi Építési Szabályzatának ellenőrzését, és a szükséges módosítását!
 
A javaslatom lényege a nem nyilvántartott épületek legalizálásának megkönnyítése, a szigorúbb helyi szabályok helyett a megengedőbb országos előírások alkalmazása egységesen (új és meglévő épületre) legalább a támogatási időszak végéig, vagy a legalább a 10 éve meglévő épületek fennmaradására külön, könnyített előírások megalkotása.
 
Javaslom, hogy egységesen, vagy csak a fennmaradások tekintetében a HÉSZ 12.§(5) a) pontja kerüljön törlésre, így annak a helyébe automatikusan a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet- OTÉK 35.§(3)b lép, az egyéb OTÉK előírásokkal együtt.
azaz oldalhatáros beépítésnél az oldalkert legkisebb szélessége a megengedett legnagyobb épületmagasság értéke helyett legyen 4 méter.
 
Javaslom, hogy egységesen, vagy csak a fennmaradások tekintetében a HÉSZ 6.§(1) a) pontja legyen megengedőbb.
azaz oldalhatáron álló beépítés esetén az épületet az építési oldalt képező telekhatárra, vagy attól 0,50 m-en belül "csurgó távolságra" kell elhelyezni helyett 1 méteren (vagy attól még nagyobb távolságon) belül kell elhelyezni.
 
Jelenleg 50 cm-nél nagyobb csurgó távolságra telepített, azaz nem szabályos helyen álló, és nem nyilvántartott épület nem legalizálható.
Az 50 cm-nél nagyobb csurgó távolságra telepített, azaz nem szabályos helyen álló, és nyilvántartott épület csak úgy bővíthető, ha a bővítmény szervesen nem épül össze a "szabálytalan helyen" álló épülettel, annak tetőszerkezetével.
 
A "csurgó távolság" növelésének van egyéb indoka is: az oldalhatári fal jellemzően alárendelt homlokzat, energetikailag kevésbé értékes, jellemzően északias tájolású, hőleadásra kedvező. Gépészet kültéri egységének pl. klíma kültéri egységének a maximum 50 cm sáv nem biztos hogy elegendő. A szomszéd felé telepített gépészet nem tiltott, de zajvédő fal, szerelési magasság is előírható a szomszéd viták megelőzésére. Gépészet és fal, a kettő közötti megfelelő levegő réteg kialakításához minimálisan 1 méter szükséges.
Szomorúan kell megállapítanom, hogy érdemben mind a mai napig a változtatási javaslatok ellenére semmi nem történt!
Az elmult másfél évben elindultak bizonyos városi pletykák Ács-Dósa Mónika közszereplő alpolgármester aszonnyal kapcsolatosan. Az IDE vonatkozó törvények betartása mellett, oknyomozó-tényfeltáró tevékenységgel hivatalosan beszerzett adatokkal és magán véleményünkkel együtt tárjuk önök elé a TÉNYEKET!:
 
 A cipő sarkában lévő poloska lefoglalása után annak SIM kártyája szakértői vizsgálaton esett át, és megállapításra került az, hogy a SIM a poloskában elhelyezését megelőzően milyen más készülékben használták. A vizsgálat szerint az egyik ilyen készülékben 3 db L.V. nevére visszaéléssel vásárolt SIM, 2 db Ács-Dósa Mónika nevén lévő SIM, és 1 db, a Derecskei Önkormányzat nevén lévő SIM volt használva.
Vajon ki vásárolt nagyüzemben L.V. nevére SIM kártyákat, ki és mire használta fel ezeket?
A szakértő megalapítása alapján a poloskában megtalált SIM legalább még egy másik poloskában is volt használva, közel 10 hónapon keresztül (!).

Vajon mit kerestek ezek a visszaéléssel vásárolt SIM-ek egy készülékben Ács-Dósa Mónika nevén lévő két SIM-mel, és a Derecskei Önkormányzat nevén lévő SIM-mel?
 
Tisztelt Derecskei lakosok, hivatali dolgozók, intézmény vezetők!
Mindig azt halottátok a polgármester úrtól  ki szakmájából adódóan, kitűnő informatikus és tökéletesen ismeri a derecskén működő rendszereket, hogy mindenről és mindenkiről pontos információkkal rendelkezik! A magam részéről nem szeretnék feltételezésekbe bocsátkozni, de két év covid bezárt hivatalban az alpolgármesterrel lett volna lehetősége poloskákat elhelyezni vagy nem?

 
Tisztelt Derecskei LAKOSOK!
Jelenleg ez az ügy a Debreceni Járásbíróságon van folyamatban amit Ács-Dósa Mónika betegsége miatt "COVID" elnapolták.
Nem feledadatom és nem is vállalnám fel azt, hogy bárkit is arra biztassak, hogy erre vagy arra a csapatra szavazzon, de egyben had segítsek, leírom nektek, hogy milyennek kell lennie egy ideális önkormányzati képviselőnek  : 
 

Az ideális képviselő:

 

Elérhető, fel tudod keresni, ha kérdésed van, kezdeményezel valamit állampolgárként
Önállóan dolgozik, autonóm és képes pártállástól független önálló véleményt alkotni
Ügyeket képvisel, keresi és feltárja a helyi problémákat, amelyek megoldásához képes hozzájárulni
Minden választóját egyenlő mértékben képviseli, nem tesz különbséget a választói között politikai nézet, kor, nem, társadalmi helyzet szerint
 

Van csapata

 

 

Értékalapú a munkája, odafigyel az emberekre

 

 

Ismeri a körzetét, érdeklik a körzetében lakók és problémáik

 

 

Átláthatóan végzi munkáját és számon kérhető

 

 

2. Kommunikáció és átláthatóság

 

Tekintve, hogy az önkormányzatiság alapvetően az állampolgárok joga, és azért választunk képviselőt, hogy ezen jogunkat helyettünk, közvetve ő érvényesítse a testületben, a képviselőnek
folyamatosan kapcsolatot kell tartania a választóival, rendszeresen be kell számolnia a saját munkájáról, ki kell kérnie választói véleményét bizonyos kérdésekben, és rendszeresen informálódnia
kell a közösség életét érintő ügyekről. Bár a testületi jegyzőkönyvek beszámolnak arról, hogy hogyan szavazott és mit mondott, amikor felszólalt, fontos, hogy ezen döntéseiről és szerepléséről ő
is beszámoljon és indokolja azokat. Az ideális képviselő munkájához elengedhetetlen, hogy folyamatos, kétirányú kommunikációt biztosítson a választók számára. Tájékoztasson, fogadja a kérdéseket, észrevételeket és reagáljon azokra. Ennek következtében elvárás egy képviselő felé, hogy:
Legyen elérhető, rendelkezzen nyilvános email címmel és telefonszámmal, ezeken keresztül
könnyen el lehessen érni, Válaszoljon a megkeresésekre, tartsa a kapcsolatot a választókkal. A
közösségi médián keresztül érkező megkeresésekre is reagáljon.
Havonta legalább egy fogadóórát tartson, amelyen személyesen lehet vele beszélni. A
fogadóórák ne munkaidőben legyenek, úgy jelölje ki őket, hogy a lehető legtöbb lakos számára alkalmas legyen az időpont. A fogadóórák ne nagy nyilvánosság előtt történjenek. Ha egy lakos valamilyen
kényes üggyel keresi fel képviselőjét, lehetősége legyen azt nyugodt körülmények között elmondania.
Tartson lakossági fórumot évente legalább egyszer, amelyen beszámol a munkájáról. Nagyobb horderejű döntések előtt, soron kívül is szervezzen lakossági fórumot, amelyen információval látja el a választókat, úgy a konkrét esetekkel kapcsolatban, mint általános érvényűen
(pl. városi szabályozás).
Kommunikáljon, számoljon be a munkájáról a saját honlapján, közösségi oldalán, a helyi újságban rendszeresen adjon hírt arról, hogy milyen problémákat lát, milyen ügyekkel foglalkozik, milyen javaslatokkal élt és fog élni a testületben, hogyan szavazott az egyes fontosabb
kérdésekben, mi az álláspontja, mik a javaslatai és mit szeretne elérni a jövőben. Készítsen évente
egy átfogó és nyilvánosságra hozott beszámolót a munkájáról.
Kövesse nyomon az ügyeket. A választókerületét közvetve és közvetlenül érintő ügyekről
folyamatosan számoljon be, kövesse az alakulásukat, és segítse az állampolgárokat is abban, hogy
számukra is nyomon követhetőek legyenek.
Segítse a választókat abban, hogy eligazodjanak az önkormányzat működésében:
• Tegye átláthatóvá az önkormányzat működését: mutassa be az önkormányzat döntési szerkezetét és tegye elérhetővé a város szabályozására vonatkozó dokumentumokat, mint pl. költségvetés, házirend, településfejlesztési tervek stb.
 

• Tegye átláthatóvá az önkormányzati ügyintézési folyamatokat: tájékoztassa a választóit arról,

 

hogy milyen ügyekkel kapcsolatban, mikor, hol és hogyan lehet felkeresni az önkormányzatot. Tegye közzé az ehhez szükséges elérhetőségeket, nyomtatványokat és rövid ügyintézési
folyamatleírásokat.
 

• Ösztönözze a külsős fejlesztési források igénybevételét: tájékoztassa választóit a településen

 

elérhető, illetve az önkormányzati erőforrásokon túl is igénybe vehető támogatási, pályázati
programokról.
Legyen közérthető, használjon olyan nyelvezetet, megfogalmazást, hogy az bárki számára
érthető legyen. Tegye érthetővé a képviselő-testületi döntéseket. Mutassa be, magyarázza el a
különböző ügyek jogi, gazdasági kereteit, a döntések hátterét.
Ismerje a települését, választókörzetét. Ideális esetben a képviselő a saját választókerületében vagy legalább a településen lakik, és ő is annak a közösségnek egyik tagja, amely
megválasztja őt. Ismernie kell a körzetét földrajzi és társadalmi, szociális szempontból egyaránt.
Legyen a helyi értékekhez személyes kötődése.
Rendszeresen keresse a kapcsolatot a lakossággal, ne csak kampányidőszakban
keresse fel a választókat, teremtse meg a rendszeres kapcsolattartás lehetőségét. Sétáljon, beszélgessen, járjon el közéleti eseményekre. Ne csak kampányoljon, mutassa be a munkáját. Legyen látható, hogy milyen ügyekkel foglalkozik, és az is, hogy hogyan. Fogadja be a lakossági
kérdéseket, észrevételeket és panaszokat, és érdemben reagáljon azokra, nyújtson tájékoztatást
azokkal kapcsolatban. Segítse a lakosság és a kisközösségek kezdeményezéseit. Legyen a választói szócsöve a közgyűlésben, képviselő-testületben. Ha gazdasági vagy jogi akadályok vannak,
azokról nyilvánosan és érthetően adjon tájékoztatást.
 

Rendelkezzen kellő helyismerettel:

 

• Ismerje körzete házait, utcáit, a település szerkezetét, illetve a település/településrész történetét, múltját és jelenét is.
• Legyen tisztában körzete lehetőségeivel és hátrányaival.
• Ismerje a lakóit, a lakosság összetételét, a körzetében felmerülő igényeket és problémákat.
• Ismerje és segítse a körzetében szociálisan rászoruló családokat, és kösse össze őket a helyi és
országos adománygyűjtő közösségekkel, segítő szervezetekkel.
• Sétái, munkája és leginkább a lakókkal folytatott beszélgetések során tárja fel a helyi problémákat és a megoldásra váró ügyeket.
• Rendszeresen tájékozódjon a településén működő intézmények működéséről, a lakók és az
intézmények vezetőinek, munkatársainak megkérdezésével (bölcsi, ovi, családsegítő, művelődési ház, sőt még az iskolák is, mert az épületek tulajdonosa az önkormányzat). Lássa át azok
működését és tegyen javaslatokat, ha valamin javítani, változtatni érdemes.
Vonja be az embereket a munkájába. Lakók, helyi civil szervezetek, szakértők bevonásával
aktívan tegyen az ügyek megoldásáért:
• Dolgozzon együtt a lakossággal, ismerje a helyi civil szerveződéseket.
• Legyen nyilvános felülete a problémák és megoldások, javaslatok közvetítésére.
Állítson fel maga számára célokat, priorizálja a helyi ügyeket sürgősség, fontosság szerint:
• Mérje fel a lakosság igényei/körzete igénye szerinti legfontosabb ügyeket.
• Tudjon mérlegelni, mely probléma vár leghamarabb megoldásra.
• A választók számára legyen ismeretes a koncepciója, a megoldásra váró ügyek fontossági sorrendje.
• Ne csak a választások előtt cselekedjen/tegyen látványos lépéseket.
Bánjon felelősen a megbízatással, amit a választóktól kap:
• Legelsősorban a választói érdekeit képviselje, vegyen részt a helyi közakarat kifejezésben, és
mindezekért vállalja a felelősséget.
• Vállajon társadalmi, politikai felelősséget: lépéseivel/tevékenységével a környezete érdekeit,
fejlődését szolgálja.
• Vállaja a személyes felelősséget céljai megvalósításában (hogyan, mit, miként ért el), és legyen számon kérhető.
• Lássa be a tévedéseit, hibáit és törekedjen a kijavításukra.
• Ha valamilyen okból nem képes ellátni a feladatait, vonuljon vissza.
Segítse az esélyegyenlőséget:
• Álljon ki azokért, akik nehezebb helyzetben vannak.
• Törekedjen arra, hogy jobb esélyeket kapjanak azok, akik hátrányos helyzetben vannak: gyermekek, nemzetiségi és nemi kisebbségek tagjai, fogyatékkal élők, alacsony jövedelműek.
• Vallja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése nélkül nem fejlődhet a települése.
 
 
Törekedjen a fenntarthatóságra:
• Tegyen aktívan a települése környezeti fenntarthatóságáért is, és ne csak pár szimbolikus növényültetéssel.
 
Szerző: Burzuk Sándor főszerkesztő
 
 Megosztás:  Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz   Add az iWiW-hez  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-11-17 Csipak Péter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-05-03 ITT A CUNAMI!
 
 
 
 
 
 
 
 Utolsó frissítés: 2023-02-03 17:35:54 IMPRESSZUM | ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ