Keresés         Kapcsolat   
 
    Visszaélések.hu         Aktuális | Folyamatban lévő ügyek | Nyomozati szakaszban | Bírósági szakban | Jogerős ügyek | Vélemények
2021. május. 8


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 Kósa Lajos ügyvezető alelnök úr Saját kezébe!
 
Folyamatban lévő ügyek 2010-06-05 07:04:17
 
 Megosztás:  Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz   Add az iWiW-hez
 
A Napi Gazdaság szervezésében a mai napon megtartott fejlesztési konferencián a Magyar Államot veszélyeztető csődhelyzetről Ön  által tett tényközlésére (1[1]) hivatkozással segítségünket és együttműködésünket ajánljuk fel!  A Kormány munkáját is segítendő azon határozott álláspontunk alapján, hogy a pártunk és alapítói közel két évtizedre visszanyúló tényfeltáró munkája eredményeként fennálló tényismereteink felhasználásával és azokat bizonyító adatbázisunk igénybevételével az Ön által – is 2[2] – rendkívül súlyosnak minősített helyzetet, a legrövidebb időn belül lehessen a leghatékonyabban kezelni. 
 

A Pénzügyminisztériumnak, az APEH-nak, a PSZÁF-nak az ÁSZ-nak, Fővárosi Önkormányzatnak, stb. írt csatolt közérdekű bejelentések, illetve az azokat megelőző beadványok és okirati bizonyítékai teljes körű tényfeltárást adtak és adnak arra vonatkozóan, hogy milyen általunk felismert rendszeren keresztül csapolták és csapolják meg jogellenesen az állami költségvetés rendszerét, amely máig is zajló törvénysértő folyamatok milliárdos károkat okoztak és okoznak.
Az általunk feldolgozott ügyek jellegéből adódóan az esetek túlnyomó többségében nyomon követhető a költségvetési hiányt eredményező jogellenesen elvont, illetve a hatályos hazai jogszabályok rendkívül konspiratív, de jogilag fogható kijátszásával törvénysértően meg nem fizetett – és a hivatkozott mai kijelentésének alapját képező – költségvetési források sorsa.
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy az MVM Zrt. tulajdonában álló vértesi erőmű vezetőjének a közelmúlt napokban kinevezett dr. Magyari József és – a 2002-től 2009-ig dr. Magyari, mint befolyással üzérkedés és más súlyos törvénysértések miatt gyanúsított ellen is Nyom. 396/2003. számon folyt – ügyészségi nyomozás során az érdekeltségi körébe tartozóként tételesen feltárt befolyása alatt álló cégcsoport és abban működő személyek közvetlenül érintettek a fenti hivatkozott államcsőd közeli helyzetet eredményező állapot kialakulásában.
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy az 1964-től állami tulajdonban álló 177838/2. hrsz-ú budapesti 10.000 m2 alapterületű ingatlan – hivatali szervek előtt jól ismert – közel húsz éve folyó törvénysértések miatti állapota, illetve az arról – az MNV Zrt. vezérigazgatójának 2009-es csatolt levelével is alátámasztva – bizonyítottan fennálló tudomás tendenciát mutató jogon kívüli kezelése világosan bizonyítja, hogy az Állami Számvevőszék sem látta és nem látja el a törvény szerinti feladatát.

Az állami tulajdonú hivatkozott ingatlan ugyanis, egyetlen állami vagyonkimutatásban nem szerepel!

A tényadatokkal bizonyított nyomós állításaink arra az Ön által tényként közölt állapotnál is súlyosabb körülményt eredményező helyzetre világítanak rá, hogy az ÁSZ által kimutatott kép sem valós. Ugyanis a 177838/2 hrsz-ú állami ingatlan jogerős bírósági ítéletekkel alátámasztott 1992 óta folyó jogon kívül kezelt konkrét esetével bizonyított tény az, hogy az állami vagyonokkal történő gazdálkodás ellenőrzésére törvénynél fogva kötelezett ÁSZ a bizonyított tudomása ellenére évek óta célirányosan nem teljesítette és teljesíti a törvényi kötelezettségeit, amivel a költségvetést megkárosított és megkárosító folyamatoknak és azokat mozgató személyeknek enged szabad utat törvénysértő módon.
Alapos megfontolását és végiggondolását kérjük annak, hogy a kezelhetetlen költségvetési hiányt eredményező és az Ön állítása szerint hazánkat is visszafordíthatatlanul Görögország sorsára juttatni képes jogon kívül kezelt feltárt törvénysértés-sorozat minden tekintetben történő jogkövetkezmény nélküliségének biztosításához, vagy a rendkívül súlyos helyzetben a hatályos törvényekkel biztosított jogok alapján az állami érdek jogszerű és hatékony érvényre juttatásához fűződik-e nagyobb társadalmi érdek?
A magunk részéről úgy látjuk, hogy az állami érdek jogszerű és hatékony érvényre juttatásához fűződik – mérlegelési körbe nem tartozó törvényi kötelezettségen nyugvó – nyomós társadalmi érdek.
Fentiek alapján tisztelettel indítványozzuk és kérjük egy ügyvivő felelős rövid úton való kijelölését, egyúttal , személyes megbeszélés  mielőbbi megtartását.


Tisztelettel:

TEMPO párt
Borbély József elnök Minda Zoltán titkár
06-20-417-5539  06-30-954-3180

 
 Megosztás:  Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz   Add az iWiW-hez  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-11-17 Csipak Péter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-05-03 ITT A CUNAMI!
 
 
 
 
 
 
 
 Utolsó frissítés: 2021-05-07 16:12:53 IMPRESSZUM | ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ