Keresés         Kapcsolat   
 
    Visszaélések.hu         Aktuális | Folyamatban lévő ügyek | Nyomozati szakaszban | Bírósági szakban | Jogerős ügyek | Vélemények
2024. július. 15


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 Feketén dolgoztatta munkavállalóit a Relaxing Center Kft.! - Súlyos visszaélések az üdülési jogokat értékesítő cégnél!
 
Bírósági szakban lévő ügyek 2010-10-20 11:01:32
 
 Megosztás:  Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz   Add az iWiW-hez
 

A rendszerváltás óta mindegyik kormány nagy hangsúlyt fektetett a gazdaság kifehérítésére. Legalábbis szavakban, szlogenekben. Merthogy napjainkban is szinte heti rendszerességgel bukkannak az illetékes hatóságok olyan cégekre, amelyek feketén foglalkoztatják munkavállalóikat, ennek eredményeként pedig elkerülik a munkáltatót terhelő, bérek után fizetendő közterhek megfizetését. A károsult az állam. Azaz az állampolgárok. A tisztességesen adózók.

 

 

 

 

 

Úgy tűnik, hiába az újabb és újabb intézkedések a feketefoglalkoztatás felszámolása érdekében, még mindig nagyon sok cég vállalja a rizikót: bejelentés nélkül alkalmaz dolgozókat. A budapesti székhelyű Relaxing Center Kft. üdülési jogok értékesítésével foglalkozik. A visszaelesek.hu az elmúlt hónapokban több mint egy tucat olyan személyt kutatott fel, és szólaltatott meg, akik az elmúlt közel másfél évben értékesítőként 1-2 hónapig munkálkodtak a társaság kötelékében. (Mindegyikük írásos nyilatkozatban, valamint hanganyaggal vállalta állításait - a szerk.)

 

100 ezer forintos - kizárólag az első, munkában töltött hónapra érvényes - nettó alapbért, és minden realizált értékesítés után 10 százalék jutalékot ígértek a Relaxing Center Kft. vezetői azoknak az embereknek, akik a cég különböző internetes álláskereső portálokon megjelentetett álláshirdetéseire jelentkeztek. Azt azonban rögtön a jelentkezők tudtára adták, hogy az első hónapban senkit sem jelentenek be, senkivel nem kötnek sem munkaszerződést, sem megbízási szerződést. – Keller Tamás, aki a céget ténylegesen irányítja, kijelentette, hogy bejelentésre csak a második vagy harmadik hónaptól számíthatunk, az első havi bért „zsebbe” fizetik – közölte portálunkkal a kft. egyik volt munkavállalója. - Hozzátette: aki nem ragaszkodik a bejelentéshez, a hivatalos foglalkoztatási formához, azt később sem jelentik be, vagyis mindvégig feketén fogja kapni a jövedelmét. Én közel 2 hónapig voltam a cégnél, mindvégig munkaszerződés vagy megbízási szerződés nélkül dolgoztam.

 

- Keller Tamás a céges oktatásokon többször kijelentette, hogy itt rengeteg pénzt fogunk keresni, eljön majd az idő, amikor el sem tudjuk költeni a fizetésünket, merthogy, aki ügyes, az milliókat kereshet ennél a cégnél - mondta egy másik egykori munkatárs. - Egy hónap bőven elég volt számomra arra, hogy lássam, ebből nemigen fogok megélni. Kilépésemkor szinte közelharcot kellett vívnom, hogy megkapjam a fizetésemet, az adóhivatallal, valamint a vám- és pénzügyőrséggel fenyegetőztem, mire nagy nehezen kifizették a béremet. Persze, 10 ezer forinttal kevesebbet, mint amiben megállapodtunk. Amikor eljöttem, alá kellett írnom egy papírt, amely az összeg átvételéről szólt, valamint arról, hogy a céggel szemben a továbbiakban semmilyen követelésem nincs.

 

A visszaelesek.hu által megkeresett egykori dolgozók egybehangzóan állítják: „munkaviszonyuk” ideje alatt sem munkaszerződésük, sem megbízási szerződésük nem volt, teljesen feketén foglalkoztatta őket a Relaxing Center Kft., bérjegyzéket nem adott át részükre a munkáltató, többen úgy emlékeznek, hogy egy noteszlapot kellett aláírniuk, amikor átvették fizetésüket. Jelenléti ívet nem vezettek a ledolgozott munkanapokról, a bérkifizetési viták többnyire ebből adódtak.

 

- Óriási volt a fluktuáció a cégnél, gyakorlatilag alig volt olyan értékesítő, aki legalább egy évet töltött volna Kelleréknél, a jellemző az volt, hogy 1-2, de maximum 3 hónap elteltével odébb álltak a munkatársak – tájékoztatott egy harmadik volt Relaxing-dolgozó. - Általában 24-32-en, 8 fős csapatokra osztva, jártuk az országot, több száz kilométereket autóztunk, hotelekben aludtunk, gyakorlatilag olyan, hogy munkarend, munkaidő nem volt. Ezért 100 ezer forint, ráadásul bejelentés nélkül, nagyon „karcsú” fizetés. Azonban: mivel nagyon kevés a munkalehetőség az országban, sokan bedőltek Kellerék milliós havi jövedelmekről szóló „vetítésének”, és kiszolgáltatott helyzetükből adódóan vállalták, hogy bejelentés nélkül dolgozzanak a társaságnál.

 

A visszaelesek.hu által felkutatott és megszólaltatott egykori munkavállalók egybehangzóan állítják: gyakorlatilag Keller Tamás irányítja a vállalkozást, minden fontos kérdésben ő dönt. Keller egykoron maga is üdülési jog értékesítőként kezdte, aztán saját lábára állt, létrehozta a Relaxing Center Kft-t, amely lényegében egy családi vállalkozás, hiszen a cég munkatársai között találjuk a „főnök” feleségét, Keller Gabriellát, a fiát, Ákost, valamint annak barátnőjét is.

 

Többször kerestük Keller Tamás urat, megszólalást kínálva számára, ő azonban egyszer sem reagált az általunk felkínált lehetőségre. Helyette felesége, Keller Gabriella tisztelte meg - semmitmondó - válaszaival szerkesztőségünket. Első reakciója a következő volt:

 

„Tisztelt Cím!

 

A 2010. augusztus 23-án és 2010. augusztus 25-én társaságunkhoz érkezett megkeresésekkel kapcsolatban az alábbiakról kívánom tájékoztatni:

A levelükben feltett, munkavállalói létszámra, munkavállalók jogviszonyára, bér és járulékfizetésre, valamint a társaság mint munkáltató és az általa alkalmazott munkavállalók közötti esetleges jogvitákra vonatkozó kérdéseikre nem áll módomban választ adni, tekintettel arra, hogy ezen adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. Ezen adatokról kizárólag hatóságok hivatalos megkeresése esetén és kizárólag az adott hatóság számára adható tájékoztatás.

Tájékoztatom továbbá, hogy sem az elmúlt 1 évben, sem pedig korábban, a társaságnál, a Vám- és Pénzügyőrség, illetve az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség munkáltatással kapcsolatosan nem folytatott vizsgálatot.

A fentiekben kifejtettek alapján semmilyen cikk, közlemény közzétételéhez nem járulok hozzá, amely a társasággal, annak tevékenységével, illetve az ügyvezetéssel áll kapcsolatban, vagy azokkal összefüggésbe hozható.

 

Budapest, 2010. augusztus 25.

 

Tisztelettel: Keller Gabriella”

 

2010. szeptember 6-án újabb elektronikus levelet küldtünk a Relaxing Center Kft. vezetésének, az alábbi tartalommal:

 

„Tisztelt Keller Gabriella! Tisztelt Keller Tamás!

A következő, roppant egyszerű, és semmiképpen nem üzleti titoknak minősülő kérdésekre várjuk válaszaikat:

 

A Relaxing Center Kft. az elmúlt egy-másfél évben foglalkoztatott-e munkavállalókat munkaszerződés vagy megbízási szerződés nélkül?

2. Amennyiben igen, részükre (mármint a munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel nem rendelkező munkavállalóknak) miként történtek a jövedelem (bér, jutalék) kifizetések, szerepeltették-e azokat könyvelésükben, az adóhatóság tudomással bírt-e a kifizetésekről?

3. Amennyiben munkaszerződések és megbízási szerződések nélkül, "zsebbe", feketén fizettek munkavállalóknak, úgy a részükre kifizetett jövedelmek összegét milyen forrásokból biztosították?

 

A fenti három kérdésre várjuk egyértelmű, ÍRÁSOS válaszaikat legkésőbb 2010. szeptember 07. nap (kedd), 13 óráig erre az e-mail címre (visszaelesek@citromail.hu). Válaszaikat - szó szerint - közölni kívánjuk a cégük munkáltatási, adózási anomáliáival foglalkozó tényfeltáró cikkünk keretén belül.”

 

Keller Gabriella a következőket válaszolta a levelünkben feltett kérdésekre:

 

„Az újabb megkereséseire vonatkozóan az alábbiakról kívánom tájékoztatni:

 

A cégünkkel kapcsolatos ismételt és folyamatosan feltett kérdéseire vonatkozóan álláspontunk változatlan, ezért nyomatékosan kérem, hogy hagyjon fel, cégünk, annak munkavállalóinak, illetve családtagjaik e-mailekkel történő tartós háborgatásával.

 

A fentiekben kifejtettek alapján továbbra sem járulunk hozzá semmilyen cikk, fénykép, közlemény közzétételéhez, amely a társasággal, annak tevékenységével, az ügyvezetéssel, vagy az ügyvezetővel, illetve annak családtagjaival áll kapcsolatban, vagy azokkal összefüggésbe hozható.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

 

Budapest, 2010. szeptember 07.

 

Tisztelettel: Keller Gabriella”

 

Keller Gabriella tehát háborgatásnak értékelte azt, hogy kérdéseket merészeltünk feltenni cégük munkáltatási, adózási és számviteli anomáliákat felvető működésével összefüggésben. Szíve-joga ezt írni. Ugyanakkor leveleiből hiányoltuk azt az egyetlen, rövid, ám egyértelmű mondatot, hogy „cégünk működése mindenben megfelel a vonatkozó törvényeknek, társaságunknál - munkáltatást, adózást, és számviteli rendet érintően - semmilyen jogsértés nem történt”. Keller Gabriella ilyet nem írt. Ő tudja, miért…

 

Oknyomozó portálunk jogi szakértője szerint az előzőekben taglaltak felvethetik a következő büntetőjogi passzusok megsértésének gyanúját:

 

Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás: 310/A. § (1) Az a munkáltató, aki a) munkaszerződés nélkül, b) színlelt szerződéssel alkalmazott munkavállalója részére járó személyi jellegű juttatáshoz kapcsolódó, a kifizetőt terhelő, az államháztartás valamely alrendszerébe kötelezően előírt közteher-fizetési kötelezettség teljesítését elmulasztja, ha az elvont adók összege együttesen kisebb adóbevétel-csökkenést eredményez, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az elvont adók összege együttesen nagyobb adóbevétel-csökkenést eredményez. (3) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az elvont adók összege együttesen jelentős adóbevétel-csökkenést eredményez. (4) A büntetés bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az elvont adók összege együttesen különösen nagy, vagy ezt meghaladó adóbevétel-csökkenést eredményez.

Adócsalás: Az adócsalást az követi el, aki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényre (adatra) vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy ilyen tényt (adatot) a hatóság elől elhallgat, és ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti.

Minősített esetek

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel nagyobb mértékben csökken. Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel jár, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel jelentős mértékben csökken. Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés a büntetés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel különösen nagy vagy ezt meghaladó mértékben csökken.

A számvitel rendjének megsértése

289. § (1) Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt

- beszámoló-készítési, könyvvezetési, könyvvizsgálati kötelezettségét megszegi,

- bizonylati rendet megsérti, és ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését, illetőleg ellenőrzését megnehezíti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztés­sel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(A szerkesztő megjegyzése: Riportunk teljes szövegét - tájékoztatásul - megküldtük Keller Gabriella részére, aki a következőket reagálta írásunkra 2010. szeptember 10-én:

„2010. szeptember 9-én érkezett levelével kapcsolatban az alábbiakról kívánom tájékoztatni:

Továbbra sem járulok hozzá semmilyen cikk, közlemény vagy egyéb sajtótermék megjelenéséhez, ami Társaságunkkal, annak vezetésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható. Ismételten kérem, hogy hagyjon fel a háborgatásunkkal, zaklatásunkkal.

Részünkről a párbeszédet lezártnak tekintjük, további megkereséseire nem kívánunk reagálni.

 

Tisztelettel: Keller Gabriella”

 

Hamarosan folytatjuk a Relaxing Center Kft. tevékenységét boncolgató riportsorozatunkat. A következő részben a társaság értékesítési módszereit helyezzük górcső alá, a rendelkezésünkre álló, belső használatra szánt „oktatófüzet” segítségével.)

 

visszaelesek.hu

 

 
 Megosztás:  Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz   Add az iWiW-hez  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2010-11-17 Csipak Péter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-05-03 ITT A CUNAMI!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utolsó frissítés: 2024-06-11 08:03:03 IMPRESSZUM | ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ